Kiropraktisk Klinik Hadsten

Sundhedshuset, Østergade 3, 8370 Hadsten
Tlf 86 98 12 34
Hadsten Sundhedshus

Privatlivspolitik

Kontaktoplysninger
Kiropraktisk Klinik Hadsten Aps
Sundhedshuset
Østergade 3
8370 Hadsten
Telefon: 86 98 12 34
E-mail: Skranken@live.dk
CVR: 32262058Hvilke data registrerer vi om dig?

Som patient i klinikken registrerer vi nogle forskellige data om dig: Helbredsoplysninger i form af journaloptagelse, hvor det fremgår, hvilke klager du henvender dig med. Vi registrer desuden oplysninger om dit generelle helbred, resultater af undersøgelser, aftale om behandlingsplan og løbende registrering af hvordan behandlingsforløbet udarter sig. Alt dette er vi forpligtigede til jf. Sundhedsloven. Disse data falder ind under kategorien af følsomme personoplysninger, der skal beskyttes særligt godt. Identifikations- og kontaktoplysninger i form af navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse samt hvem din praktiserende læge er. Oplysningerne får vi delvist ved, din første kontakt pr. telefon i klinikken og oplysningerne om hvem din læge er, får vi fra dit sundhedskort, som vi er forpligtiget til, at du skal fremvise hver gang i klinikken. Betalingshistorik i form af oversigt over dankort og kontantbetalinger, betaling via sundhedsordning eller forsikring samt evt. restance. Medlemsskab af forsikringsordninger, sundhedsordninger og lignende. Disse oplysninger oplyser du typisk ved første fysiske fremmøde i klinikken og oplysningerne bruges i det tilfælde, at der er anden betaler eller delvis betaler (fx. medlemsskab af Danmark) af konsultationerne i dit behandlingsforløb.


Hvordan håndterer vi dine data?

Der er særlige krav til behandlingen af personfølsomme data, og vi stiller meget høje krav til sikkerheden af dine oplysninger, herunder kryptering, firewalls, virusbeskyttelse og en god datasikkerhedspolitik, som alle vore medarbejdere skal leve op til. Det kan i nogle tilfælde være relevant at udveksle dine journaldata med din læge eller anden behandler. Dette sker også via et sikret system og kræver dit mundtlige samtykke. Systemet drives af vores journalsystemudbyder KiroDB. Vi har en databehandleraftale med KiroDB, som sikrer at også KiroDB er forpligtet til at leve op til gældende regler om databeskyttelse. Nogle patienter har en sundhedsordning eller en forsikring, som i nogle tilfælde kræver en status fra os for evt. at kunne bevilge flere behandlinger. Oplysningerne sendes via sikker mail, pr. post eller i et elektronisk system, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Førend vi må sende dine journaldata til andre end sundhedspersonale, vil det kræve dit skriftlige samtykke. Dit samtykke er kun gældende for det igangværende behandlingsforløb og gælder i 12 måneder. Da forsikringsselskaber, sundhedsordninger osv. arbejder selvstændigt på vegne af dig og din henvendelse til dem, er det selskabernes opgave at leve op til kravene om beskyttelse af persondata. Vi afleverer med dit samtykke informationer til dem, men det er selskaberne selv, der behandler dine data. Vi skal således ikke have en databehandleraftale med forsikringsselskaber og sundhedsordninger. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Dette sker ved at kontakte klinikken på telefon eller mail. Det vil dog betyde, at samarbejdet med sundhedsordningen eller forsikringen afbrydes. Således vil du selv stå for betaling af fremtidig behandling, men også være ansvarlig for evt. restance til klinikken i form af manglende betaling fra forsikring eller sundhedsordning i dine tidligere forløb. Dine personfølsomme data vil ikke blive overført til et land uden for EU. På nuværende tidspunkt har vores databehandlere servere stående i Danmark.


Kan jeg få ændret eller slettet noget i min journal?

I følge sundhedsloven, må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt. Hvornår sletter I min journal? I følge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn, at kunne slå op i journalen, og se hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette tidligst ske 10 år efter seneste journalnotat.


Hvad nu hvis jeg vil klage over jeres behandling af mine personoplysninger?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


© 2023 Kiropraktisk Klinik Hadsten