Kiropraktisk Klinik Hadsten

Sundhedshuset, Østergade 3, 8370 Hadsten
Tlf 86 98 12 34
Hadsten Sundhedshus

Links

Dansk Kiropraktor Forening
Dansk kiropraktor Forening Honorarer
Sygeforsikringen Danmark tilskud
Kiropraktor studiet på Syddansk Universitet
Kiropraktik og Sundhed
Patienterstatningen
Psykomotorisk terapi
Kiropraktorguide
Utilsigtede hændelser

Kvalitetssikring og klagemuligheder

Hos Kiropraktisk Klinik Hadsten er vi autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen. Behandlingskvalitet og patientsikkerhed har vores højeste opmærksomhed. I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning. Hvis du som patient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling eller brud på dine rettigheder som patient, kan du henvende dig til Styrelsen For Patientklager på www.stps.dk

Ønsker du at søge erstatning, fordi du er kommet til skade i forbindelse med behandling eller undersøgelse i sundhedsvæsnet, kan det ske til www.pebl.dk
IKAS rapport
Vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed

© 2023 Kiropraktisk Klinik Hadsten